Alidé Sans - Aqueres montanhes (Acte institucional Parc de la Ciutadella 11 S 2013)